แคดเมียมในหมึกแห้ง

หมึกแห้ง

หมึกแห้ง หนึ่งในอาหารทะเลยอดนิยมของคนเอเชีย ซื้อหาง่ายตามซุปเปอร์มาร์เกตไปจนถึงร้านรวงในตลาด หมึกแห้งจัดเป็นการถนอมอาหารด้วยการตากแห้ง ก่อนจะนำไปประกอบอาหาร

ทว่า อาหารทะเล โดยเฉพาะหอยและหมึกมักพบโลหะหนักที่เป็นอันตราย เช่น แคดเมียมปนเปื้อน เมื่อเราทานอาหารที่มีแคดเมียมปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายแคดเมียมจะถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารแล้วลําเลียงไปตามกระแสเลือด สะสมตามอวัยวะต่างๆ รวมถึงตับและไตหากได้รับในปริมาณมากๆจะทำให้เกิดพิษเฉียบพลัน มีอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องรุนแรง ถ่ายเหลว และอาจมีภาวะเลือดปนออกมา

เนื่องจากเกิดการระคายเคืองและอักเสบของอวัยวะภายในระบบทางเดินอาหาร หากมีอาการรุนแรงอาจช็อก แทงมวยพักยก เนื่องจากขาดน้ำและไตวายเฉียบพลันได้ แต่หากร่างกายได้รับแคดเมียมปริมาณน้อยๆ

เป็นระยะเวลานานจะเกิดการสะสมในกระดูก อาจเป็นโรคอิไตอิไตทำให้กระดูกเปราะ หักง่ายได้ สถาบันอาหารสุ่มตัวอย่างหมึกแห้งจำนวน 5 ตัวอย่าง ที่วางจำหน่ายตามร้านค้าและตลาดในเขตกรุงเทพฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์ปริมาณแคดเมียมปนเปื้อน ผลปรากฏว่าพบแคดเมียมปนเปื้อนทั้ง 5 ตัวอย่าง และมีอยู่ 1 ตัวอย่าง พบปริมาณแคดเมียมเกินมาตรฐาน

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 414 พ.ศ.2563 เรื่องมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน กำหนดให้อาหารจำพวกหมึกพบแคดเมียมปนเปื้อนได้ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เห็นอย่างนี้แล้วขอแนะว่า ท่านที่ชื่นชอบหมึกแห้งยังทานกันได้ แต่ไม่ควรทานในปริมาณมากๆ ควรทานอาหารให้หลากหลาย เพื่อความปลอดภัยของร่างกายในระยะยาว