ข้อมูลราคาข้าวเปลือกรายวัน ณ ตลาดกลางและตลาดสำคัญวันที่ 13 มกราคม 2566

ข้อมูลราคาข้าวเปลือก

> ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 ( ต้นข้าว 35 กรัม )

ข้อมูลราคาข้าวเปลือก

ท่าข้าว ธ.ก.ส. อ.เมือง จ.ขอนแก่น 13,800 บาท/ตัน

โรงสีราษีพาณิชย์ศรีสะเกษ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 14,000 บาท/ตัน

โรงสีไฟไทยเจริญวัฒนา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 14,580 บาท/ตัน

โรงสีกิจทวียโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร 13,200 บาท/ตัน

โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 13,200 บาท/ตัน

โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ –

โรงสีสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 14,000 บาท/กก.

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

อัพเดทข่าว เพิ่มเติม : พาณิชย์ เผยล้งจีน แย่งซื้อทุเรียนภาคใต้รับตรุษจีน ภาพรวมราคาดีทั้งประเทศ