กกพ.เตือนคนไทยทำใจ ค่าไฟไม่มีต่ำกว่า 4 บ.อีกแล้ว เชื้อเพลิงพุ่ง-ก๊าซอ่าวไทยหด

กกพ.เตือนคนไทยทำใจ ค่าไฟไม่มีต่ำกว่า 4 บ.อีกแล้ว เชื้อเพลิงพุ่ง-ก๊าซอ่าวไทยหด

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) กล่าวในงานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2022 จัดโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เรื่องวิกฤตพลังงานและแผนของประเทศว่า แนวโน้มอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวมที่ประชาชนต้องจ่ายในระดับต่ำกว่า 4 บาทต่อหน่วยคงจะไม่ได้เห็นอีกแล้ว เนื่องจากเชื้อเพลิงเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมพึ่งพาก๊าซอ่าวไทยราคาต่ำ

แต่ปัจจุบันปริมาณก๊าซจำกัดจนไทยต้องนำเข้าเชื้อเพลิงมากขึ้น โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) นอกจากนี้การนำเข้าแบบสัญญาระยะยาวก็ทำได้ยาก ระยะหลังผู้ขายนิยมตลาดจรเพราะราคาสูงกว่า ปัจจุบันแอลเอ็นจี คิดเป็นต้นทุนผลิตไฟ 10 บาทต่อหน่วย ก๊าซอ่าวไทย 2-3 บาทต่อหน่วย และน้ำมัน 6 บาทต่อหน่วย

ออกแบบ.jpg2

นายคมกฤชกล่าวว่า ปัจจุบันค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) เดือนกันยายน-ธันวาคม 2565 ปรับขึ้น 68.66 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อรวมค่าไฟไทยทำให้ค่าไฟเฉลี่ยต้องจ่ายอยู่ที่ 4.72 บาทต่อหน่วย หากสถานการณ์ราคาพลังงานยังผันผวน แนวโน้มค่าไฟคงต้องปรับตัวสูงขึ้นอีก แต่จะมากน้อยเพียงใดอยู่ที่ปริมาณก๊าซในอ่าวไทย โดยเฉพาะแหล่งเอราวัณต้องเร่งผลิตเพิ่มมาสู่ระดับปกติ ส่วนการให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับภาระค่าเชื้อเพลิงแทนประชาชนคงทำได้ยาก เพราะปัจจุบันรับภาระเกือบ 1 แสนล้านบาท